MQnomix® – MyProducts

Pentru Antreprenorii interesați să cunoască cât de corect & profitabil sunt poziționate, în mediul online, produsele vândute prin intermediul diverselor canale digitale de distribuție, MQnomix® – MyProducts este modelul decizional ideal !

W

MQnomix®- MyProducts oferă Antreprenorilor soluții la o serie de probleme de marketing, ca de exemplu:

W

Care produse reprezintă concurența mea directă, dat fiind canalul de distribuție pe care îl utilizez ?

W

Care sunt cele mai importante caracteristici/variabile ale produselor care se vând în mediul online, pe segmentele care reprezintă concurența mea ?

W

Pentru un anumit canal de distribuție online, care sunt pozițiile relative ale Clusterelor/Grupurilor de Produse care prezintă interes, în raport cu diversele caracteristici/variabile care le definesc ? Altfel spus, ținând cont de cele mai importante caracteristici ale produselor dintr-o categorie, unde se situează produsele mele și ale concurenței ?

W

Cum sunt poziționate produsele din portofoliul meu, prin comparație cu cele ale concurenței mele directe ?

W

Există un avantaj comparativ pe care îl am ? Dacă există, care este acesta, așa cum rezultă din analiză ? Dacă nu există, îl pot genera ? Cum anume ? Unde există o oportunitate neexploatată suficient sau deloc ?

Foarte succint, prezentăm Antreprenorilor analiza concurențială a unei categorii de produse foarte cunoscute. Același tip de analiză, sau chiar mai complexe, le aplicăm oricăror categorii de produse din gama retail !

W

Figura 1 descrie o analiza comparativă a unor produse dintr-o anumită categorie (de ex. telefoane , laptopuri), în care selectăm combinații de doar două caracteristici fundamentale ale produselor din respectiva categorie. De remarcat că acest tip de analiză oferă o imagine (parțială) a poziționării produselor proprii în raport cu cele ale concurenței, referitoare strict la cele două caracteristici selectate.

W

Clusterele 1,7,8,si 10 sunt cele mai apropiate. Așadar, conform celor două caracteristici/variabile, cea mai puternică concurență, în ceea ce privește capacitatea Memoriei raportată la indexul de popularitate al produselor, există între aceste 4 clustere. După cum se observă, pentru aproximativ aceeași valoare a Indexului de Popularitate (IP), clusterele 1,7,8 si 10 au valori diferite ale variabilei “Memorie”.

W

Există încă alte două Clustere care prezintă interes, anume 2 și 9. Astfel, pentru aceeași valoare a Memoriei, există două valori, diametral opuse, ale Indexului de Popularitate a produselor, aferente celor două clustere. Așadar, pentru clusterul 2 există o frecvență mare de valori minime ale IP, în vreme ce, clusterul 9, a obținut o frecvență mică de valori maxime ale IP.

Fig. 1

W

Dar ce anume putem spune despre relația dintre Indexul de Popularitate al produselor și Rezoluție ?

W

din Fig.2 rezultă că, majoritatea clusterelor, indiferent de valoarea (IP), reflectă o valoare redusa a Rezoluției display-urilor produselor analizate. Altfel spus, majoritatea produselor, din categoria analizată, au o rezoluție redusă (produsele din clusterele 2,3,5,9,1,7 si 4)

W

excepția de la această stare o reprezintă produsele din clusterele 10, 9 și, în mod special, din clusterul 6, care excelează la acest capitol.

W

se observă că produsele din clusterul 6 prezintă un avantaj comparativ, datorită rezoluției maxime ale acestora.

Notă: Cât de importantă este acestă variabilă, rezultă din analiza de tip PCA (Analiza Componentelor Principale) . PCA este parte integrantă a analizei comparative a produselor dintr-o anumită categorie.

Fig. 2

W

Un alt grafic important poate fi considerat cel din Fig.3, grafic reprezentând pozițiile Clusterelor/Grupurilor de Produse în raport cu IP și Prețul în Euro .

W

după cum se observă, în acest grafic există un Outlier evident (Cluster-ul 2), respectiv o combinație dezavantajoasă între o Popularitate mica și un Preț mare. Se poate afirma că tocmai prețul mare reprezintă un dezavantaj care conduce la o valoare mică a IP-ului. Dar, pentru a trage o concluzie validă trebuie să evaluăm ansamblul componentelor incluse în analiză.

W

pe de altă parte, există o concurență pe trei paliere: clusterele 6,10 și 7, clusterele 1 si 8 și, separat, produsele aferente clusterelor 4 si 9.Fiecare dintre clusterele aferente celor trei grupuri au caracteristici realtiv similare în interiorul grupului.

W

Notă: dimensiunea clusterelor este definită prin diametrul cercurilor.

Fig. 3

Graficele de analiză comparativă bidimensională a Grupurilor de Produse, care utilizează doar doua dintre caracteristicile produselor, reprezintă o situație parțială a unei analize comparative.

O prezentare completă și corectă va conține și Graficele Panel . Acestea prezintă, simultan, poziția tuturor caracteristicilor importante ale produselor analizate, pentru fiecare Grup de Produse în parte.

Mai multe detalii și grafice in Studiu de Caz.

Pentru Antreprenorii din domeniul Retail, interesați de Oportunitățile de Business inteligent pe care le oferă produsele de analiza comparativă MQnomix® – MyProducts, accesați secțiunea Contact, în care menționați faptul că doriți să cunoașteți cât de profitabil sunt poziționate produsele pe care le comercializați, prin comparație cu cele comercializate de concurență .

Share This