MQnomix® – MonteCarlo

 

Modelele probabilistice de evaluare a investițiilor, inclusiv în domeniul Real Estate, sunt de o importanță excepțională, datorită capacității acestora de a estima, în condiții de incertitudine, orice indicator de performanță a investițiilor.

Spre exemplu, în Real Estate, impactul incertitudinilor (sanitare, etc) se poate modela în raport cu timpul necesar vânzarii proiectelor. În plus, costurile proiectelor pot fi semnificativ mai mari, prin comparație cu cele evaluate în medii de afaceri “normale”, ca urmare a contextului crizei sanitare.

Evident, s-au selectat doar câteva exemple care pot fi modelate prin intermediul distribuțiilor de probabilitate și incertitudine, utilizate într-un model avansat de evaluare a investițiilor. După calibrarea parametrilor distribuțiilor și construirea modelului probabilistic, rezultă valorile și graficele aferente indicatorilor de performanță.

Printre indicatorii de performanță, calculați în condiții de incertitudine, aferenți unei investiții de tip Equity-only, într-un imobil care generează Cash-Flow-uri din chirii, putem enumera:

1. Distribuția Valorii Nete Prezente (NPV Distribution)
2. Distribuția Randamentului Investiției (Return on Equity Distrib.)
3. Distribuția Multiplicatorului Venitului Brut (Gross Income Multiplier Distrib.)
4. Distribuția Randamentul Cash (Cash-on-Cash Return Distrib.)
5. Distribuția Numărului de Chiriași în perioada analizată de 10 ani (Number of Tenants Distribution)

Așa precum menționam , aceste sunt doar cateva exemple. În realitate, pot exista o serie mult mai vastă de indicatori , atât pe partea operațională, cât și în cazul în care există împrumuturi. Dacă doriți să aflați mai multe despre avantajele modelării incertitudinii prin intermediul simulării Monte Carlo, utilizați oricare dintre metodele din secțiunea Contact.

Share This